Paraiška dėl Prouvé paskyros sukūrimo

Pagrindiniai duomenys

Vardas
Pavardė
El. pašto adresas
Pakartoti el. pašto adresą
Telefonas
Gimimo data

Teisinė forma

Fizinis asmuo
Įmonė arba individuali veikla

ADRESAS

Gatvė
Namo/buto numeris
Pašto kodas
Miestas
Šalis


Kitas korespondencijos adresas

Susikūrę paskyrą mūsų svetainėje už produktus mokėsite 25% mažiau. Tai galioja ne tik pirmo apsipirkimo metu, bet VISĄ LAIKĄ!

Atlikote savo pirmą užsakymą, todėl Jūsų laukia mažas siurprizas.*

*minimali pirmo užsakymo vertė - 100 taškų.

Konfidenciali informacija

Sutikimai


* Pareiškiu, kad prieš patvirtindama(s) savo paraišką, susipažinau su  Bendradarbiavimo sąlygomis ir Karjeros planu, su šių dokumentų turiniu sutinku ir įsipareigoju laikytis ten numatytų taisyklių.

* Patvirtinu, kad prieš pateikdamas paraišką tapti Prouvé Partneriu bei nurodydamas joje savo asmens duomenis, susipažinau su Prouvé Lietuva internetinės svetainės Privatumo politika  ir Prouvé Lietuva internetinės svetainės Taisyklėmis , supratau jų turinį, jį patvirtinu bei įsipareigoju jų laikytis.
Sutinku

Asmens duomenų administratoriui siųsti komercinę informaciją (t.y. informaciją skirtą produktų arba paslaugų Prouvé prekės ženklo, Prouvé bendrovės, kaip ir Partnerių tinklo skatinimui) panaudojus elektroninės komunikacijos priemones.
Gavę šį sutikimą galėsime Jums siųsti el. laišką su konkrečiu pasiūlymu. Pažadame, kad nesiųsime Jums begalę laiškų su keistais pasiūlymais. Siųsime Jums tik svarbias informacijas, pavyzdžiui apie aktualias nuolaidas. Kartais pasigirsime savo pasiekimais.

Asmens duomenų administratoriui panaudoti telekomunikacijos galutiniu įrenginius, kurių esu vartotojas, tame telefonų ir automatinių susisiekimo sistemų, tiesioginio marketingo tikslams. Gavę šį sutikimą galėsime pvz. Jums paskambinti ir pristatyti Jums naują pasiūlymą
Pažadame, kad informacijos kurias perduosime bus svarbios ir įdomios. Perduosime Jums pvz. apie naujus produktus, nuolaidas ar akcijas. Kartis pasigirsime savo pasiekimais.
Bet kurį duotą sutikimą galima atšaukti bet kuriuo momentu. Tai padaryti galite parašę el. laišką adresu: info@prouve-europa.eu  
 
Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra UAB „Viveka Victoria“, žinoma kaip „Prouvé Lietuva“, kurios adresas: Sakalų g. 6-44, Vilnius, Lietuva, pašto kodas - LT-08124, el. paštas info@prouve-europa.eu, tel. nr. +37068758886, www.lt.prouve.com
 
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:  
- partnerio paskyros sukūrimui ir sutarties sudarymui (laikantis sutarties, bendradarbiavimo sąlygų ir karjeros plano, apimančių partnerių tinklo organizavimą);
 
- santykių su partneriais palaikymui, programų diegimui (lojalumo ir motyvacinių);                            
- produktų užsakymams, atsiskaitymams, verslo sandorių tvarkymui ir pasirašymui, taškų, nuolaidų ar atlygių skyrimui ir tvarkymui, įrodymų rinkimui, mūsų produktų ir paslaugų tiesioginei rinkodarai vykdyti, prekybinės informacijos siuntimui elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį bei jai pasibaigus, asmens duomenų apsaugos administratoriaus teisinių įsipareigojimų vykdymo tikslais. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi tokia apimtimi, kurios reikalauja bei kuriai neprieštarauja galiojantys įstatymai. 
 
Tvarkydami jūsų duomenis minėtų sutikimų pagrindu (jei toks bus išreikštas) - tą darysime tol, kol neatsiimsite savo duoto sutikimo Jūsų duomenų tvarkymui arba kol atšauksite savo duotą sutikimą. 

Bendrovė gali nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei bus nustatyta, kad Jūsų duotas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo yra nebegaliojantis. 

Informuojame, kad savo asmens duomenis galite peržiūrėti, taisyti, trinti, apriboti jų tvarkymo apimtį ar juos perkelti. Jums nusprendus, kad jūsų duomenis tvarkome pažeisdami galiojančius įstatymus, o mūsų vykdomas asmens duomenų tvarkymas neatitinka asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo, galite kreiptis į atitinkamas priežiūros institucijas, t. y. Asmens duomenų apsaugos inspekciją.
 
„Prouvé Lietuva“ pateikti asmens duomenys negali būti atskleisti, perduoti ar paskolinti trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: 
 
a) jei išreiškiate tam aiškų sutikimą;

b) įpareigojus kompetentingoms įstaigoms.                
Susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms, Jūsų asmens duomenis galime perduoti, jei tai bus būtina įgyvendinant sutartį arba vykdant kitą veiklą, susijusią su mūsų paslaugų teikimu. Jūsų asmens duomenimis pasidalinsime išimtinai su šiais asmens duomenų gavėjais, t. y.:
 
- mūsų įgaliotais asmenimis, t. y. darbuotojais, kuriems šie duomenys būtini savo tinkamam darbinių funkcijų vykdymui;
 
- asmens duomenis tvarkančiais subjektais, kuriems patikėjome asmens duomenų tvarkymą, t. y. įmonėmis, teikiančiomis IT paslaugas, buhalterinės apskaitos įstaigomis, „Prouvé“ frančižės turėtojui, mokymų įmonėmis, kurios bendradarbiauja su „Prouvé Lietuva“, įmonėmis, organizuojančiomis susitikimus ir renginius partneriams;
 
- kitais asmens duomenų gavėjais, pvz., vežėjais (pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms) ar bankams.
 
Prisijungdami prie sistemos, prisiminkite, kad patys turite teisę nuspręsti, kokia apimtimi Jūsų asmens duomenys bus matomi kitiems partneriams. 
 
Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi taikant automatinį tvarkymą, įskaitant profiliavimą. Profiliavimo tikslas – pasiūlyti jums tinkamiausius gaminius (jei tokių yra). Jokie saistantys sprendimai automatizuojami nebus.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų kitiems frančizės turėtojams/gavėjams, tačiau galime Jus patikinti, kad bus užtikrinamas aukštas asmens duomenų apsaugos lygis. Šios garantijos kyla iš įsipareigojimo taikyti Komisijos (ES) priimtas standartines sutarčių sąlygas ir/ar iš dalyvavimo „privatumo skydo“ („Privacy Shield“) programoje pagal 2016 m. liepos 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo. 
 
Išsamesnę informaciją apie asmens duomenų apsaugą rasite mūsų Privatumo politikoje.

Prouvé gali viešinti mano nuotraukas, vardą, pavardę, Partnerio numerį Prouvé internetinėje svetainėje, o taip pat oficialiame Prouvé  facebook'o tinklalapyje, youtube'o, Instagram'o.

Kad taptumėte Prouvé Partneriu ir galėtumėte sudaryti sutartį remiantis Bendradarbiavimo sąlygomis, Karjeros planu ir kitais įmonės veiklą reglamentuojančiais dokumentais, turite aktyvuoti savo paskyrą. Aktyvavimo nuorodą Jums nusiuntėme el. paštu, kurį nurodėte registracijos laukelyje.

Rėmėjo numeris
Starterio numeris

Jei turite starterio numerį įrašykite jį į šį laukelį.